praspardyti

praspardyti
praspárdyti tr. NdŽ 1. praleisti laiką spardant: Futbolą praspárdyti NdŽ. 2. Ser spardant pramušti, prakapstyti kiaurai (pvz., paukščiai šiaudų stogą). 3. refl. praleisti kiek laiko spardantis (apie arklius). 4. refl. kurį laiką kojomis kapanotis (apie mažus vaikus). 5. refl. juok. kurį laiką šokti, prašokti. \ spardyti; apspardyti; atspardyti; įspardyti; išspardyti; nuspardyti; paspardyti; persispardyti; praspardyti; prispardyti; suspardyti; užspardyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • apspardyti — tr. 1. Š, Rtr, Ser smogiant kojomis apmušti, apdaužyti: Ponas apspardė baudžiauninką rš. Reikėjo ne tiek aną apspardyti už tą kriokavimą, už tą vagystę Trk. 2. KŽ apkapstyti, aprausti užpakalinėmis kojomis: Šuo apspardęs kupstą palieka J. 3. refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atspardyti — Š, Rtr, NdŽ, KŽ; SD217, Sut, N 1. intr. duoti atgal spyrį spardančiam: Arklys atspardys, jei tu spirsi jam, jei kas jį spardytum J. | refl. Ser. 2. tr. LVI194, Ser spardant nublokšti šalin, pašalinti: Atspardyk tuos grumstus nuo pasienio, nuo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išspardyti — tr. NdŽ 1. K, BzF174, Rtr spardant išvaryti: Visi šeimyniečiai i išspardė marčią iš pirkios Prng. 2. Š spardant pašalinti iš vietos, išdaužti: Vinys buvo po nagais kalamos, dantys batuotomis kojomis iš burnos išspardomi Pt. Ei, kad aš būčiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuspardyti — tr. 1. spardant pašalinti iš vietos, nudaužyti: Kumelys nuspardė šulnio ritinius LTR(Rk). Abygaliai klojimo kurtiniai gužučių nuspardyti LKKIX51. 2. spardant nužerti šalin: Akmenis nuspardė nuo tako DŽ1. Vaikai nemoka bulvių kast: kojom nuspardo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paspardyti — tr. NdŽ 1. kiek padaužyti spardant: Akvilė paspardė staktą ir nuėjo prie virtuvės lango J.Avyž. 2. KŽ kojomis kiek pavarinėti: Vaikai išėjo sviedinio paspardyti DŽ1. 3. refl. KŽ bėgant, šokant pakiloti, pakraipyti kojas: Anie pasispardydami šoka… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persispardyti — prk. prasibastyti kurį laiką: Aš tris dienas parsispardžiau to[je] vieto[je] KlvrŽ. spardyti; apspardyti; atspardyti; įspardyti; išspardyti; nuspardyti; paspardyti; persispardyti; praspardyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prispardyti — 1. tr. M, Rtr, KŽ, Krš, Vkš spardant primušti: Jį primušė, prispardė, visą sukruvino Krs. 2. refl. Ser ilgai spardytis. spardyti; apspardyti; atspardyti; įspardyti; išspardyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • spardyti — spardyti, o, ė iter. spirti. 1. tr., intr. SD398, R, R46, MŽ, H158, Sut, I, N, K, M, Š, L, LL11,278, Rtr sudavinėti koja ar kojomis, smogti spyriais: Tada mane atsitęsė anys pirkion, kojom spardydami Dglš. Hitlerininkai spardė mani su kojims ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suspardyti — tr. Rtr, KŽ 1. M, NdŽ, Grk, Km spardant sumušti: Tas kraugerys suspardė mane J. Kad kitas [vyras], būt ją kojom suspardęs, papylęs Klt. Suspardyta galva ano Krž. | refl.: Trečią naktį vėl atskrido karveliai ir sako: – Kada jaunieji važiuos iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užspardyti — tr. Rtr, NdŽ, KŽ; Ser spardant nugalabyti: Kaip pargriuvo, tai pradėjo spardyt, galėjo visai užspardyt Krs. | refl.: Užsispardys tie arkliai DŽ1. spardyti; apspardyti; atspardyti; įspardyti; išspardyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”